Plantenwerkgroep KNNV Walcheren

Deze werkgroep besteed aandacht aan de planten in de vrije natuur. We doen dit voornamelijk door het voorkomen van de wilde planten in bepaalde gebieden te inventariseren aan de hand van de Flora van Heukels. Gebieden op Walcheren en aangrenzende gebieden hebben over het algemeen de voorkeur en een vrij groot deel van deze excursies is in natuurgebieden, in ons geval dus vrijwel alleen gebieden onder beheer van Staatsbosbeheer (SBB) of Het Zeeuwse Landschap (HZL). Er zijn geen gebieden op Walcheren van Natuurmonumenten. Een kleiner deel van de excursies houden we in openbare gebieden, waarvan we weten dat de begroeiing interessant is.

Normaal loopt het deel van het jaar dat de planten vrij goed determineerbaar zijn van half maart tot eind september.  In het koudere jaargedeelte rubriceren we onze aantekeningen, foto’s of we genieten van de vele andere zaken in de natuur buiten de plantenwerkgroep om.

Natuurgebieden mag men van de beheerder normaal alleen betreden over de officiële paden en sommige gebieden mag men helemaal niet betreden. Om dat probleem te omzeilen vragen wij aan de beheerder van het beoogde gebied om een deel te mogen inventariseren. Omdat we toezeggen speciale rapportage over ons onderzoek aan hen toe te sturen, levert dat ons meestal de vergunning op. De werkgroep heeft dan kans veel verschillende soorten te ontdekken en de beheerder krijgt als het ware gratis gegevens die men anders met eigen of ingehuurde mankracht zou moeten vergaren.

Landelijke database

Nu is het zo dat niet alleen beheerders om allerlei redenen gegevens van hun gebieden verzamelen, ook landelijk worden de gegevens door allerlei instanties verzameld. Op plantengebied is dat vooral Floron. Floron verzamelt de gegevens in zijn eigen database, zeeft er zo goed mogelijk onjuistheden uit en zorgt dat e.e.a. in de nationale database wordt opgenomen. Vroeger was het op dit gebied een allegaartje van verenigingen dat zich hier mee bezig hield, tegenwoordig bestaan de diverse andere instanties nog wel, maar onder druk van de overheid wordt er nu behoorlijk samengewerkt. Ook waarnemingen die via bij voorbeeld Verspreidingsatlas.nl, Waarnemingen.nl en Telmee.nl worden aangeleverd komen in de landelijke database terecht.

Onze werkgroep geeft vanaf 2018 alle waarnemingen door aan ‘Verspreidingsatlas.nl’ (Floron), daarbij gebruik makend van de applicatie ‘VERA’, waarmee digitaal waarnemingen al in het veld kunnen worden vastgelegd. 

Meedoen?

Excursies zijn altijd dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur of op dinsdagavond. Kijk voor het programma van de plaatwerkgroep op de agenda van de website. Omdat vele interessante gebieden meer in noord en oost Walcheren liggen, is het aantal excursies in het zuiden van Walcheren beperkt.

Wie geïnteresseerd is om een excursie mee te maken kan zich opgeven bij de coördinator, want op sommige excursies is het aantal toegestane deelnemers beperkt door de vergunning.  Bij slecht weer worden alleen werkgroepsleden om 12:00 uur per WhatsApp of email gewaarschuwd dat de excursie niet doorgaat of een week verzet wordt. Bij de avondexcursie gebeurt dat om 18:00 uur.

Wie belangstelling heeft om mee te gaan of zich op wil geven als lid van de werkgroep (hij/zij moet wel lid zijn van de KNNV) kan contact opnemen met de coördinator.

Coördinator 

Jos de Jong

Telefoon: 0118-15189

Mobiel: 06-13 33 78 21

Email: josjong72@gmail.com